Ἡ Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου καί ἀποφάσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, προσκάλεσε ἐπισήμως στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαῖο, προκειμένου νά τιμηθεῖ δεόντως τό Τίμιο Πρόσωπο Αὐτοῦ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τριακονταετοῦς συνεχοῦς ἐνδόξου, θεοφιλοῦς καί τετιμημένης Πατριαρχίας στόν Ἀποστολικό, Πατριαρχικό καί Οἰκουμενικό Θρόνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἡ ἔναρξη τῶν τελετῶν γιά τήν λαμπρά αὐτήν Ἐπέτειο θά πραγματοποιηθεῖ ἐκκλησιαστικῶς μέ τήν τέλεση Πατριαρχικῆς, Ἀρχιεπισκοπικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαῖος καί ἡ Τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ θά ἀφιχθοῦν στήν Ἀθήνα τό Σάββατο 20 Νοεμβρίου.

Τήν ἴδια ἡμέρα θά πραγματοποιηθεῖ ἐπίσκεψη Αὐτοῦ στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κύριο Ἱερώνυμο, στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν.

Τήν Κυριακή 21 Νοεμβρίου, Ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, θά τελεσθεῖ ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία στόν Καθεδρικό καί Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Κατά τό διάστημα τῆς παραμονῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου στήν Ἀθήνα, ἀπό 20 ἕως 25 Νοεμβρίου, ἔχουν προγραμματισθεῖ συναντήσεις Αὐτοῦ μέ Πολιτειακούς Παράγοντες, καθώς ἐπίσης καί Ἐκδηλώσεις ἐκ μέρους διαφόρων Φορέων πρός τιμήν Αὐτοῦ.

Κατά τήν διάρκεια τῶν ἐν λόγῳ Ἐκδηλώσεων θά τηρηθοῦν ἐπακριβῶς τά ἐνδεδειγμένα ὑγειονομικά μέτρα προστασίας κατά τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἐκ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου