Οι διδαχές της Ερήμου οδοδείχτες στην καθημερινή μας πραγματικότητα! Στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί, ο Αββάς Ησαΐας μάς ομιλεί και μας διδάσκει περί της Κατακρίσεως.

Δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί: "Ο Αββάς Ησαΐας περί Κατακρίσεως" - Γεροντικό, Ιστορία 9η - YouTube