"Κιβωτός", Χειροποίητο, εκλεκτό θυμίαμα.

Για πληροφορίες και παραγγελίες , Κιβωτός της Ορθοδοξίας, τηλ.: 210 6923211.