Έλεγαν για τον αββά Ζήνωνα ότι βαδίζοντας κάποτε στην Παλαιστίνη κουράστηκε και έκατσε να φάει κοντά σ' έναν κήπο με αγγουριές.

Και του λέει ο λογισμός του: «Πάρε ένα αγγουράκι και φάγε, δεν είναι τίποτε αυτό».

Κι αυτός απάντησε στον λογισμό του: «Οι κλέφτες πάνε στην κόλαση».

Σηκώθηκε λοιπόν και στάθηκε μέσα στον καύσωνα πέντε μέρες. Και αφού τσιγαρίσθηκε, είπε: «Δεν μπορώ να αντέξω την κόλαση».

Λέγει τότε στον λογισμό του: «Αν δεν μπορείς, μην κλέβεις για να τρως».

Εκ του Γεροντικού