Επισκέφθηκαν κάποιοι αδελφοί στην έρημο ένα φημισμένο Γέροντα και του είπαν:

«Πως μένεις καρτερικά εδώ, αββά, σηκώνοντας την κακοπάθεια αυτή;»

Και ο Γέροντας αποκρίθηκε:

«Όλη η κακοπάθειά μου όσον χρόνο βρίσκομαι εδώ, δεν συγκρίνεται ούτε με μία μέρα της κόλασης».