Όλοι οι λογισμοί χρειάζεται να λέγονται στην εξομολόγηση, πριν να γιγαντωθούν και να νικήσουν το νου.

Μετά την εξαγόρευσή τους, χάνεται η βασανιστική δύναμή τους επάνω στον άνθρωπο και στο νου του.

Γέρων Αρσένιος Μπόκα.