Οι διδαχές της Ερήμου οδοδείχτες στην καθημερινή μας πραγματικότητα!

Δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί: "Ο Αββάς Ησαΐας περί Κατακρίσεως" - Γεροντικό, Ιστορία 9η - YouTube