Σ` ένα ψαλτή που αμφισβητούσε το πνευματικό χάρισμα του Οσίου Γεωργίου Καρσλίδη, όταν τον επισκέφτηκε, του αποκάλυψε πολλές πτυχές απ’ την ζωή του και στο τέλος του είπε:

- Ο Χριστός δεν μου έδωσε καθόλου από το πνεύμα του που τον υπηρετώ από επτά χρονών;

Ο ψάλτης ζήτησε συγγνώμη.