Σε αυτόν τον κόσμο δεν έχουμε θέση... μόνιμη... κανείς.! Ο πνευματικός κόσμος μας περιμένει όλους..!
Περαστικοί είμεθα πάνω στη γη… Πριν δε μας πάρη από αυτό τον φθαρτό κόσμο να παρακαλούμε να μας τακτοποιήση μαζί Του..!
...όσον γίνεται πιο τέλεια για να μη δυσκολευθή η ψυχή μας στην άνοδο της από τους κακούς φορολόγους δαίμονας…”
Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεϊτης