Η σύγκρουση Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και Βαρλαάμ, όταν ο τελευταίος, άγευστος από ορθόδοξη άσκηση και ορθόπρακτο βίωμα, θεωρούσε ότι η ηθική διαγωγή είναι καθαρό και μόνο γνωσιολογικό ζήτημα.

Δείτε εδώ: Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και Βαρλαάμ - Δημήτριος Λυκούδης - YouTube