Στην πρώτη θέση ο άνθρωπος πρέπει να έχει την σωτηρία της ψυχής του.

Ο άνθρωπος πρέπει να τρέχει εκεί όπου μπορεί ν' ακούσει λόγο σωτηρίας.

Ο πιο εύκολος δρόμος σωτηρίας είναι να μην κατακρίνουμε κανέναν, τότε και εμάς δεν θα μας κρί­νει ό Κύριος.

Στάρετς Βιτάλιος