Οι διδαχές της Ερήμου οδοδείχτες στην καθημερινή μας πραγματικότητα!

Δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί: Όσα ο Γέρο Αρσένιος ο Σπηλαιώτης διδάχθηκε από τον Γέροντά του για την άλλη ζωή - Δημ. Λυκούδης - YouTube