Στην εξουσία μας είναι να ζήσομε με σωφροσύνη· το να γίνομε όμως πλούσιοι δεν είναι στην εξουσία μας. Τι λοιπόν;

Πρέπει να καταδικάσομε την ψυχή μας για χάρη μιάς λιγόκαιρης φαντασίας του πλούτου που δεν είναι στην εξουσία μας να αποκτήσομε; Και να είναι ο πλούτος το μόνο που επιθυμούμε;

Πόσο ανόητα τρέχομε χωρίς να γνωρίζομε ότι πρώτη απ' όλες τις αρετές είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και πρώτο απ' όλα τα πάθη είναι η γαστριμαργία και η επιθυμία των υλικών πραγμάτων!