Η ψυχή βρίσκεται μέσα στο σώμα, στην ψυχή βρίσκεται ο νούς και μέσα στο νού βρίσκεται το λογικό.

Με αυτά στοχαζόμαστε και δοξολογούμε το Θεό, ο Οποίος παρέχει στην ψυχή την αθανασία, την αφθαρσία και την αιώνια απόλαυση.

Επειδή ο Θεός σε όλα τα όντα, μόνο από αγαθότητα, χάρισε την ύπαρξη.

 

Μέγας Αντώνιος