Οι διδαχές της Ερήμου οδοδείχτες στην καθημερινή μας πραγματικότητα!

Δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί: Ο Όσιος Νείλος ο Μυροβλύτης και το μύρο που έτρεχε στη θάλασσα - Δημήτριος Λυκούδης - YouTube