Ποθεί η ψυχή μου τον Θεό και Τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε Κύριε, Συ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου.

Ταπεινά όμως, παρακαλώ το έλεός Σου: Χορήγησέ μου, του αμαρτωλού, την χάρη του Αγίου Σου Πνεύματος.

Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρή την ευσπλαχνία Σου.


Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης