Οι διδαχές της Ερήμου οδοδείχτες στην καθημερινή μας πραγματικότητα!

Δείτε το σύντομο βίντεο που ακολουθεί: Ο π. Ιωακείμ Αγιαννανίτης, που η γενειάδα του έφθανε έως τη γη - Δημήτριος Λυκούδης - YouTube