Η Κυρία Θεοτόκος που "τρέχει" απανταχού και σκέπει τον κόσμο.

Δείτε εδώ: υ Η Παναγία μας δεν είναι πανταχού παρούσα, αλλά "τρέχει" γρήγορα - Δημήτριος Λυκούδης - YouTube

τρέχει" απανταχού και σκέπει τον κόσμο.