Κανείς και τίποτα να μη σε φοβίζει.
Κι αν ακόμη είναι αναρίθμητοι οι εχθροί,
δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι,
ο δικός μας υπερασπιστής είναι ισχυρότερος.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος