Βρέ παιδιά, έχετε λίγη εµπιστοσύνη στον Χριστό!
 
‘Όλα όσα παραχωρεί και µας βρίσκουν, για το καλό µας το κάνει!
Κι αν δεν δει , ότι θα βγει κάτι καλό, δεν επιτρέπει τίποτα το άσχημο!
 
Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα Του...
 
Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης