''Σε όλες τις δυσκολίες σου, και στις πιο μεγάλες πτώσεις σου να θυμάσαι την κραυγή αυτής της αγίας εβδομάδος, που έχει την δύναμι να σε αναστήση: «Κύριε, πριν εις τέλος απόλωμαι, σώσόν με...''.
 Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς