Κανείς και τίποτα να μη σε φοβίζει.
Κι αν ακόμη είναι αναρίθμητοι οι εχθροί,δαίμονες και ασεβείς άνθρωποι, ο δικός μας υπερασπιστής είναι ισχυρότερος.
Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος