Πίστη στον Χριστό είναι, όχι μόνο να καταφρονήσουμε όλα τα ευχάριστα του κόσμου, αλλά και να έχουμε εγκαρτέρηση και υπομονή σε κάθε πειρασμό που μας έρχεται και μας προκαλεί λύπες, θλίψεις και συμφορές, ώσπου να ευδοκήσει να μας επισκεφθεί ο Θεός, όπως λέει ο ψαλμωδός: «με κάθε υπομονή περίμενα τον Κύριο, και Αυτός με επισκέφθηκε».

Όσιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος