Την  Πέμπτη 30 Nοεμβρίου

 

η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας

σας προσφέρει δυο συλλεκτικές εικόνες

σε ξύλο με ανάγλυφη χρυσοτυπία

για να επιλέξετε

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

αντίγραφο έργου  της Αγιογράφου Κατερίνας Χαραλαμποπούλου

 

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα πραότητος,

ἐγκρατείας Διδάσκαλον,

ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·

διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά,

τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε,

πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

ή την  εικόνα

 

Ο  ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

ο Αγιορείτης

 

« Ελπίδα και εμπιστοσύνη στον Θεό.

Με την εμπιστοσύνη στον Θεό και με την ταπείνωση όλα τα προβλήματα λύνονται.

Να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεσαι στην Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα.

Μικρό πράγμα είναι να έχει κανείς σύμμαχο τον Θεό;»

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

 

Όλες οι εικόνες, στην πίσω όψη  τους  περιέχουν απόφθεγμα του Αγίου ή προσευχή

 

Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211, [email protected]

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.