Την  Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου

 

η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας

κατόπιν μεγάλης ζήτησης, επανακυκλοφορεί και σας προσφέρει

την συλλεκτική εικόνα

 

ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

πιστό αντίγραφο έργου                                                                     της Αγιογράφου Κατερίνας Χαραλαμποπούλου

 

Ο ναός σου, Θεοτόκε, ἀνεδείχθη παράδεισος,

ὡς ποταμούς ἀειζώους, ἀναβλύζων ἰάματα·

ᾧ προσερχόμενοι πιστῶς,

ὡς Ζωοδόχου ἐκ Πηγῆς,

ῥῶσιν ἀντλοῦμεν, καί ζωὴν τὴν αἰώνιον·

πρεσβεύεις γάρ σύ,

τῷ ἐκ σοῦ τεχθέντι Σωτῆρι Χριστῷ,

σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

 

  • ξύλινη με ανάγλυφη χρυσοτυπία, σε κανονικό μέγεθος
  • με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας

 

Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211.

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.