Την  Πέμπτη 21  Δεκεμβρίου

 

                    η εφημερίδα   Κιβωτός της Ορθοδοξίας

για τις Άγιες μέρες των Χριστουγέννων

σας προσφέρει την υπέροχη εικόνα

 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

πιστό αντίγραφο έργου

της Αγιογράφου Κατερίνας Χαραλαμποπούλου

 

Ἡ Γέννησίς Σου, Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν,

ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ τό φῶς τό τῆς γνώσεως.

ἐν αὐτῇ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες

ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο,

Σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς ∆ικαιοσύνης,

καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν.

Κύριε, δόξα σοι!

ή

 μια αγαπημένη εικόνα της Παναγίας,

για να επιλέξετε

 

  • ξύλινη με ανάγλυφη χρυσοτυπία, σε κανονικό μέγεθος
  • με απόσπασμα από την Ιερή Ακολουθία στο πίσω μέρος της εικόνας

 

 

Για παλαιότερα ένθετα της Κιβωτού, πληροφορίες και παραγγελίες,

επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6923211,[email protected]

Καθημερινά, εκτός Σ/Κ από 10:00π.μ. έως 15:00μ.μ.