Τέλος μπαίνει στη θρησκευτική διδασκαλία στα σχολεία της πολιτείας Βικτόρια στην Αυστραλία όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση. Η διδασκαλία θα αντικατασταθεί με μαθήματα σχετικά με την δόμηση σχέσεων σεβασμού, όπου τα παιδιά θα εκπαιδεύονται σε θέματα παγκόσμιων πολιτισμών και παραδόσεων με στόχο να κατανοούν την πολιτισμική ποικιλομορφία.

Μέχρι σήμερα η θρησκευτική διδασκαλία – η οποία περιείχε στοιχεία για τις κυριότερες θρησκείες στον κόσμο- γινόταν στα σχολεία από εθελοντές, αλλά αφορούσε μόνο το 20% των μαθητών (που επιθυμούσαν να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα μαθήματα), ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνταν με άλλες δραστηριότητες. Το τελευταίο είχε προκαλέσει τις  αντιδράσεις αρκετών γονιών που έβλεπαν την θρησκευτική διδασκαλία ως χαμένο χρόνο στο ημερήσιο πρόγραμμα.