Αρχική » Η κάθοδος της Εικόνος της Θεοτόκου στη Γεθσημανή

Η κάθοδος της Εικόνος της Θεοτόκου στη Γεθσημανή

από kivotos

Πρό τῆς αὐγῆς τῆς πρωΐας τῆς Τρίτης, 12ης /25ης Αὐγούστου 2015, ἤρξατο ἀπό τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς ἡ λιτανεία τῆς Καθόδου τῆς εἰκόνος τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Τῆς λιτανείας ταύτης προηγήθη ἡ τελετή τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί εἰς τό ἐν λόγῳ Μετόχιον.

Ἅμα τῇ κρούσει τῶν κωδώνων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἤρξατο ἡ λιτανεία τῆς περιφορᾶς τῆς εἰκόνος, βασταζομένης ἐπί στήθους ὑπό τοῦ ἡγουμένου τῆς Γεθσημανῆς Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, περιστοιχουμένου ὑπό Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, τοῦ Παραδραγουμάνου καί Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, προπορευομένης ἐν παρατάξει μακρᾶς σειρᾶς μοναχῶν, μοναζουσῶν καί συνωστιζομένων δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ πλήθους Χριστιανῶν, Ὀρθοδόξων καί λοιπῶν, ἐντοπίων καί προσκυνητῶν, γερόντων, μεσηλίκων, ὑπερηλίκων, νέων, παιδίων ἔτι καί βρεφῶν, ἵνα προσκυνήσωσιν τήν εἰκόνα καί λάβωσιν τήν βοήθειαν καί τήν χάριν τῆς Θεοτόκου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἀκολουθούντων ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν τροπαρίων «Ἐν τῇ Γεννήσει τήν Παρθενίαν ἐφύλαξας….», «Ἀπόστολοι ἐκ περάτων…», ἡ λιτανεία διέσχισε τήν ὁδόν τοῦ Μαρτυρίου πρός Γεθσημανῆν, ἱστᾶσα διά δέησιν πρό τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Νέφσκυ τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας ὄπισθεν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, πλησίον τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους, πρό τῆς Μονῆς τοῦ Πραιτωρίου – Φυλακῆς τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης ἐντός τῶν τειχῶν καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου ἐκτός τῶν τειχῶν καί κατέληξεν εἰς τόν ἐν Γεθσημανῇ ἱερόν Ναόν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐπί τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος.

Ἐνταῦθα ἡ εἰκών ἐναπετέθη ἐπί Ἐπιταφίου νοτίως τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, ὅτε καί ἠκολούθησε δέησις, μετ’ αὐτήν δέ θεία Λειτουργία, εἰς τήν ὁποίαν μετέσχον, προσκυνοῦντες τήν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, ἑκατοντάδες προσκυνητῶν καί ἐντοπίων, εὐχαριστούντων τόν Θεόν ἐπί ταῖς δωρεαῖς Αὐτοῦ αὐτοῖς καί ζητοῦντες τάς πρεσβείας τῆς Θεοτόκου.

 

 Πηγή: Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ