Ένα μεγάλο έργο εγκαινίασε στην Αλβανία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Συγκεκριμένα στις 2 Αυγούστου 2016, εγκαινιάστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Αναστάσιο ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός RAPUN 3&4, τα έσοδα του οποίου (από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας) θα χρηματοδοτήσουν το έργο της Εκκλησίας.

Πρόκειται για υδρονεργειακό έργο που εντάσσεται πλήρως στην στρατηγική της αλβανικής κυβέρνησης στον ενεργειακό τομέα και σε πλήρη ταύτιση με την περιφερειακή ανάπτυξη στην περιφέρεια του Ελμπασάν. Το έργο κατασκευάστηκε στον κάτω ρου του ποταμού Ραπούν και το συνθέτουν μερικά κύρια υποέργα (βοηθητικά έργα), όπως το έργο παροχής ανυψωτικού επιπέδου, ο ταμιευτήρας, η υδροτεχνική σήραγγα, το κτίριο του υδροηλεκτρικού σταθμού, ο Πύργος ισορροπίας και ο υποσταθμός ( η σύνδεση με το αλβανικό ενεργειακό σύστημα).

Αυτή η επένδυση θα στηρίξει την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας, συνεχίζοντας να συνεισφέρει ισχυρά σε όλο το έργο της. Τα κονδύλια που θα εξασφαλιστούν θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη και την εγγύηση του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, τα πολλά εκπαιδευτικά και υγειονομικά ιδρύματα που ανεγέρθησαν αυτά τα χρόνια σε όλη τη χώρα. Επίσης θα βοηθήσουν για την υποστήριξη των προγραμμάτων και των πολλών δραστηριοτήτων για τα παιδιά και τη νεολαία, καθώς και για τη μέριμνα για τα ευπαθή άτομα. Παράλληλα θα συμβάλλει και για την εξασφάλιση κονδυλίων για την αναπαλαίωση και τη συντήρηση των ναών και των μονών που έχουν πνευματική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία, αλλά και για την υποστήριξη του οικοδομικού έργου νέων ναών και συντήρησής τους.

Αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν γενικά για τη συνέχεια της ομαλής λειτουργίας όλων των δομών της Εκκλησίας. Παράλληλα, η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας δύναται να προσφέρει τη συμβολή της στην υποστήριξη των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών στο εξωτερικό, οι οποίες βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση είτε αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις κατά την εφαρμογή της αποστολής τους για τη διάδοση του Ευαγγελίου ανά της οικουμένης.

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι τα εξής:

Εγκατεστημένη ισχύς 9,9 MW

Ετήσια παραγωγή ενέργειας 42,94 GWh

Φράγμα υδροληψίας 246 m μήκους πάνω στην κοίτη του ποταμού Ραπούν με 4 τοξωτά θυροφράγματα.

Χωμάτινο φράγμα ύψους 10 m και συνολικού όγκου 60 χιλιάδες m3.

Διαφραγματικοί τοίχοι 1300 m2.

Η σήραγγα μεταφοράς νερού 4.8x4.95 m, είναι μήκους 2,4 χιλιομέτρων

Υδροσωλήνες μεταφοράς 2x3.5 x2.5, 140 m.

3 υδροστρόβιλοι, μέγιστης ισχύς 3,3 MW.

3 γεννήτριες, ισχύς 3.780KWA-6.3 KV-429 rpm η καθεμιά

Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης 6.3/115 KV και ισχύς 12 MVA.

Εξωτερικός υποσταθμός υψηλής τάσης 110 KV.

Για την κατασκευή του έργου έγιναν:

411.850 χιλιάδες m3 εκσκαφές κι επιχωματώσεις

Χρησιμοποιήθηκαν 61.900 m3 σκυρόδεμα και  6.600 τόνοι εξοπλισμός σιδήρου.

2.250 m2 τοιχώματα σιδηρομπετό (1.800 m3 σκυρόδεμα).

55 τόνοι μεταλλικό κτίριο για το σταθμό παραγωγής.

Από το έργο υδροληψίας (πρόκειται για το πρώτο τέτοιου είδους έργο στην Αλβανία για ορεινά ποτάμια), το νερό περνά μέσα από τον ταμιευτήρα και της βάσης πίεσης και μέσω της υπό πίεση σήραγγας διοχετεύεται άμεσα για τον ανεφοδιασμό με νερό των υδροστρόβιλών τύπου Frencis.

Η κατασκευή αυτού του έργου αυξάνει την επάρκεια ανεφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή της ενέργειας, ρυθμίζει πολλά κοινωνικά προβλήματα όπως η απασχόληση, οι υποδομές, η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αυξάνει τα τοπικά και εθνικά έσοδα κτλ.