Αρχική » Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος: Η Πολιτεία διαστρέφει την διδασκαλία των ορθόδοξων παιδιών στο σχολείο

Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλος: Η Πολιτεία διαστρέφει την διδασκαλία των ορθόδοξων παιδιών στο σχολείο

από kivotos

Εγκύκλιο με την έναρξη της νέας κατηχητικής περιόδου εξέδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Παύλος, όπου σχολιάζει τις αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών τονίζοντας πως “τό σχέδιο τῶν ἐχθρῶν τοῦ Γένους μας νά κτυπήσουν τήν πίστη γιά νά ὑποτάξουν τήν Ἑλλάδα, βρίσκεται σέ ἐξέλιξη καί ἐφαρμόζεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος”.

 

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου -με δικές μας επισημάνσεις- έχει ως εξής:

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας καί μέ τήν εὐλογία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας ἀρχίζει καί πάλι στίς Ἐνορίες μας, αὐτό πού πάντα καί διαρκῶς γίνεται, ἡ σπορά τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές τῶν χριστιανῶν μας μικρῶν καί μεγάλων.

Σπορά χαρακτήρισε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός τή διδασκαλία τοῦ λόγου Του στούς ἀνθρώπους. Ὁ λόγος εἶναι ὁ σπόρος καί οἱ καρδιές μας τό χωράφι πού θά πέσει ὁ σπόρος μέ τήν εὐχή νά καρποφορήσει. Ἀρχίζουν ἀπό σήμερα οἱ Κατηχητικές Συνάξεις τῶν παιδιῶν μας καί τῶν ἐφήβων μας.

 
Ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖ ὅλα τά παιδιά νά προσέλθουν προκειμένου νά διδαχθοῦν γιά τήν πίστη μας, νά γνωρίσουν καλύτερα τόν Χριστό καί νά μάθουν τήν ἀλήθειά Του, γιά τόν Θεό, τόν ἄνθρωπο καί τόν κόσμο ὥστε νά ζήσουν σωστά, νά μήν παραπλανηθοῦν καί νά ἀποφύγουν λάθη μεγάλα πού μπορεῖ νά σημαδέψουν τή ζωή τους. Ἀπό τά χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στό αἰώνιο ἐρώτημα καί στήν αἰώνια ἀγωνία ἰδιαίτερα τῶν γονιῶν «ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν ὁδόν αὐτοῦ», πῶς δηλαδή ὁ νέος ἄνθρωπος θά κερδήσει καί θά ἐπιτύχει στήν ζωή του, ἡ ἀπάντηση εἶναι ξεκάθαρη: «ἐν τῷ φυλάσσεσθαι τούς λόγους μου».
 
Τό νέο παιδί πού ξεκινᾶ τήν ζωἠ του, ὁ ἔφηβος πού φθάνει σε κρίσιμα σταυροδρόμια, ὁ νέος καί ἡ νέα πού θέλουν νά ἐπιτύχουν στή ζωή τους, θά τά καταφέρουν ὅταν φυλάσσουν τόν λόγο καί τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Γιά νά τήν φυλάξουν, γιά νά ἔχουν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ φῶς στήν πορεία τῆς ζωῆς τους, χρειάζεται νά τήν γνωρίσουν, νά τήν μάθουν. Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός ἀπευθυνόμενος στούς μεγάλους γενικότερα καί εἰδικότερα στούς γονεῖς τούς φωνάζει: «ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός μέ καί μή κωλύετε αὐτά». Ἀφῆστε δηλαδή τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά μου καί μήν τά ἐμποδίζετε. Καθαρός καί αὐστηρός ὁ λόγος αὐτός τοῦ Χριστοῦ τονίζει τή μεγάλη εὐθύνη τῶν γονιῶν ὄχι μόνο νά ὁδηγήσουν τά παιδιά τους στό Χριστό, ἀλλά καί νά μήν τά ἐμποδίζουν.
 
Οἱ Κατηχητικές συνάξεις ἔρχονται νά ὁλοκληρώσουν τό ἔργο πού οἱ Γονεῖς καί οἱ Ἀνάδοχοι ἀνἐλαβαν κατά τήν Βάπτιση τῶν παιδιῶν. Τήν εὐθύνη νά διδάξουν τήν πίστη στό Χριστό στά μικρά παιδιά τους. Ἡ Ἐκκλησία τούς ἐμπιστεύθηκε καί μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα μπόλιασε τά παιδιά στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τά ἔκανε μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του καί τώρα ἔρχεται νά σᾶς βοηθήσει στήν Κατήχηση τῶν παιδιῶν Σας. Ἡ εὐθύνη γιά τό σωστό μεγάλωμα τῶν παιδιῶν ἀνήκει κυρίως στήν Οἰκογένεια καί τήν Ἐκκλησία. Αὐτή ἡ εὐθύνη γίνεται περισσότερο ἀποκλειστική σέ μία ἐποχή πού ἡ Πολιτεία πολεμᾶ μέ κάθε τρόπο καί διαστρέφει τήν διδασκαλία τῶν ὀρθοδόξων παιδιῶν στό σχολεῖο. Αὐτός ὁ πόλεμος γίνεται προφανής ὅταν ἡ Πολιτεία ζητάει ἀπό τούς Θρησκευτικούς ἀρχηγούς τῶν Μουσουλμάνων, τῶν Ἑβραίων καί τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν νά τῆς ὑποδείξουν τί πρέπει νά διδάξουν καί μέ ποιούς δασκάλους τήν δική τους πίστη καί Θρησκεία, ἀλλά τό ἀρνεῖται αὐτό στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἀπό τήν παιδική ἡλικία, τήν ἀνώριμη ἡλικία ζητᾶ νά τούς προσφέρει μιά θρησκειολογική σούπα, ὥστε νά μπερδεύει τά παιδιά, νά μή ξέρουν ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια, νά σχετικοποιήσει τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί νά διαμορφώσει μιά γενιά μπερδεμένων παιδιῶν ἀδιαφορώντας γιά τίς συνέπειες στή ζωή τους.
 
Ἔπειτα ἀπό αὐτή τήν ἐπίθεση, γιά τήν ὁποία θά σᾶς μιλήσω καί στό μέλλον, καταλαβαίνετε πόση μεγάλη εἶναι ἡ δική σας ἡ εὐθύνη γιά τήν Κατήχηση τήν Ὀρθόδοξη τῶν παιδιῶν σας καί πόσο πρέπει νά φροντίσετε καί νά παρακινήσετε τά παιδιά σας νά ἔλθουν σέ αὐτές τίς Κατηχητικές Συνάξεις, στά Κατηχητικά Σχολεῖα, πόσο πρέπει προσωπικά νά ἐνδιαφερθεῖτε. Ἀσφαλῶς ἡ κάθε Θρησκεία ἔχει τίς γιορτές της, ἀλλά, γιά νά Σᾶς φέρω ἕνα παράδειγμα, τά Χριστούγεννα δέν μοιάζουν μέ καμμία ἄλλη ἑορτή, τό Πάσχα δέν μοιάζει μέ καμμία ἄλλη ἑορτή, ἡ Παναγία εἶναι μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου, ἡ Θεία Λειτουργία δέν εἶναι μία ἁπλή προσευχή, ἀλλά ἡ προσφορά τοῦ Χριστοῦ γιά νά Τόν κοινωνήσουμε καί ἐνῶ μέ τά θρησκευτικά τοῦ Σχολείου τό ὀκτάχρονο παιδάκι καλεῖται νά μάθει τά 99 ὀνόματα τοῦ Ἀλάχ, ἀρνεῖται νά τοῦ διδάξει, ὅτι τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό ὑπέρ πᾶν ὄνομα καί ὅτι στό ὄνομά Του θά γονατίσουν τά ἐπουράνια καί τά ἐπίγεια καί τά καταχθόνια καί θά ἀναγνωρίσουν ὅτι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός εἶναι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Τό σχέδιο τῶν ἐχθρῶν τοῦ Γένους μας νά κτυπήσουν τήν πίστη γιά νά ὑποτάξουν τήν Ἑλλάδα, βρίσκεται σέ ἐξέλιξη καί ἐφαρμόζεται ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλλάδος. Τά Κατηχητικά σχολεῖα εἶναι τά νέα κρυφά σχολειά, πού θά διασώσουν τήν πίστη καί τήν ἐλευθερία μας.
 
Ἀγαπητοί, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί Γονεῖς!
Στῶμεν καλῶς ! Στῶμεν μετά φόβου!
Εὐχόμενος τόν φωτισμό μικρῶν καί μεγάλων διατελῶ
 
Μέ τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

 

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ