Αρχική » Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τη νέα κατηχητική χρονιά

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τη νέα κατηχητική χρονιά

από kivotos

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Σέ ὁλόκληρο τόν εὐρωπαϊκό χῶρο ἀλλά καί στήν πατρίδα μας ἰδιαίτερα, παρατηροῦμε τά τελευταία χρόνια πολύ μεγάλες καί ἔντονες ἀλλαγές. Οἱ περισσότερες ἔχουν στό κέντρο τους τόν ἄνθρωπο. Δυστυχῶς ὅμως συχνότερα ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία του παρά ὑπηρετεῖται. Οἱ ἀλλαγές στήν οἰκογένεια, τά βιοηθικά διλήμματα, τό πρόβλημα τῆς ἐνδοοικογενειακῆς καί ἐνδοσχολικῆς βίας, τό ἔλλειμμα τῆς παιδείας, ἡ πρόκληση τῆς πολυπολιτισμικότητας, οἱ ἀντιθέσεις σχετικά μέ τό δράμα τῶν προσφύγων καί τῶν μεταναστῶν, τό φάσμα τῆς ἀνεργίας, ὁδηγοῦν τούς νέους ἀνθρώπους σέ ἔντονο προβληματισμό καί ἀγωνία, συχνά καί σέ ἀπογοήτευση καί μηδενισμό.

Ἀπέναντι στήν κοσμογονία αὐτή, ἡ Ἐκκλησία, ὡς πνευματική Μητέρα πού συνοδοιπορεῖ μέ τούς νέους, καλεῖ ὅλους σέ ἀναζήτηση προτύπων, ἀξιῶν καί ἰδανικῶν. Ἀκοῦμε –καί ὀφείλουμε νά ἀκοῦμε- τούς νέους ἀνθρώπους, χωρίς νά παρεξηγοῦμε τό θυμό τους. Ζητοῦν ἀπό ἐμᾶς ἀλήθεια καί αὐθεντικότητα, νά ἀντικρύσουν τήν προοπτική τῆς ἐλπίδας πού δέν διαψεύδεται στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ «Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή» τῶν ἀνθρώπων.

Τίς ἡμέρες αὐτές ξεκινᾶ στίς ἐνορίες τῆς Ἱ. Ἁρχιεπισκοπῆς μας ἡ νέα κατηχητική-ἱεραποστολική χρονιά. Γιά νά ποῦμε στά παιδιά καί τούς νέους μας τό διαχρονικό καί πανανθρώπινο μήνυμα πού κομίζει ἡ Ἐκκλησία στήν ἱστορία καί στόν καθένα ξεχωριστά, τό μήνυμα τῆς ἀγάπης, τῆς ἀλληλεγγύης, τῆς ἰσότητας, τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, πού ἀπευθύνεται διαρκῶς στόν πραγματικό, χειροπιαστό ἄνθρωπο καί σέ ὅσα συνθέτουν τήν καθημερινότητά του.

Ἄς τολμήσουμε μιά ἀληθινά καινούρια θέαση τῶν πραγμάτων! Προτρέποντας τά παιδιά καί τούς νέους νά γνωρίσουν τή ζωντανή ἐνοριακή κοινότητα, πού ἀνασαίνει στή γειτονιά τους. Τήν Ἐκκλησία πού βρίσκεται σέ γόνιμο διάλογο μέ τίς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας, τήν Ἐκκλησία πού κοντοστέκεται νά ἀποκριθεῖ μέ ἀγάπη καί οὐσιαστικό νόημα στίς ἀγωνιώδεις ἐρωτήσεις τῶν νέων ἀνθρώπων, τήν Ἐκκλησία πού χρησιμοποιεῖ τή γλώσσα, τίς ἔννοιες καί τίς παραστάσεις τῶν καιρῶν μας γιά νά εἶναι τό εὐαγγελικό μήνυμα κατανοητό ἀπό μικρούς καί μεγάλους. Τήν Ἐκκλησία πού ὑπηρετεῖ τό μυστήριο τῆς θεανθρώπινης συνάντησης, γιά νά γίνει ὁ λόγος ζωή καί ἡ ἀλήθεια βίωμα τῶν πιστῶν.

Εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου ὁ Θεός νά ἐνδυναμώσει τίς προσπάθειες καί τίς δράσεις ὅλων τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἀγωνίζονται μέ ἀνιδιοτέλεια καί μέ διάθεση ψυχῆς νά μορφώσουν τήν εἰκόνα τοῦ Κυρίου μας στίς ἀνήσυχες ψυχές τῶν παιδιῶν μας.

Καί σέ ὅλους εὔχομαι ἐπίσης τό ἀναστάσιμο φῶς καί τη χάρη τοῦ Χριστοῦ μας, νά εὐλογεῖ τίς οἰκογένειές σας, νά προστατεύει τήν κοινωνία μας, νά ὁδηγεῖ τά παιδιά καί τούς νέους σέ δρόμους προόδου, ἀρετῆς καί τελειώσεως.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ