Το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος και ειδικά οι διατάξεις του που αφορούν στην ορθόδοξη Εκκλησία απασχόλησαν την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης σε συνεδρίαση της. Στο σχετικό ανακοινωθέν τονίζεται η αντίθεση των Κρητών ιεραρχών στις οποιεσδήποτε αλλαγές. Πιο συγκεκριμένα στο ανακοινωθέν επισημαίνεται:

«Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα, 7  Ἰουνίου 2017, στό Ἡράκλειο σέ Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα τῆς ἁρμοδιότητάς Της.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐνημερώθηκε γιά τό ἔργο τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Της, καθώς καί γιά διάφορες συναντήσεις μέ ὑπηρεσιακούς παράγοντες καί ἔλαβε σχετικές Ἀποφάσεις.

Ἰδιαίτερα ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς ἐνδεχόμενης ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τῆς Πατρίδας μας, καί συγκεκριμένα μέ τήν προτεινόμενη τροποποίηση τῶν ἄρθρων πού ἀφοροῦν στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἐκφράζει δέ τήν ἔντονη ἀντίθεσή Της πρός κάθε ἁρμόδιο».

 

Η προστασία του περιβάλλοντος και οι πανελλήνιες

Στο ίδιο ανακοινωθέν οι Ιεράρχες του νησιού προτρέπουν τους Κρητικούς να σέβονται το περιβάλλον ενώ παράλληλα απευθύνουν ευχές στους υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων, ως εξής:

«Ἡ Ἱερά Σύνοδος προτρέπει καί παρακαλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους τῆς Κρήτης, γιά μιά ἀκόμη φορά, νά σέβονται τό φυσικό περιβάλλον καί νά γίνονται μέ κάθε τρόπο συνεργοί στή διαφύλαξη καί προστασία τῆς κτίσεως, ὡς Θείας δημιουργίας.

Ἐξ ἀφορμῆς τῶν Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων γιά τήν εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση, οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου ἀπευθύνονται, πατρικά, σέ ὅλους τούς ὑποψηφίους καί τίς οἰκογένειές τους, καί τούς εὔχονται τό φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος καθώς καί κάθε ἐπιτυχία στούς σκοπούς καί τούς εὐγενεῖς στόχους τους».