Την ανησυχία του για τις εξελίξεις στις σχέσεις της Εκκλησίας της Βουλγαρίας με τα Σκόπια, εκφράζει το Οικουμενικό Πατριαρχείο που συζήτησε το θέμα στην πρόσφατη Αγία και Ιερά Σύνοδο.

Το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας από της Τετάρτης, 7ης, μέχρι και της Παρασκευής, 9ης τ. μ. Φεβρουαρίου 2018.

Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ᾿ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Εξητάσθησαν επίσης και αι επ᾿ εσχάτων εκδηλούμεναι αντικανονικαί ενέργειαι της Εκκλησίας Βουλγαρίας επί του θέματος της εν τω κράτει της FYROM Εκκλησίας.

Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Γρηγορίου, εκ μέρους των αποχωρούντων εξ μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

Προκαλεί ο Μητροπολίτης της σχισματικής Εκκλησίας των Σκοπίων 

Στο μεταξύ προκαλεί με τη στάση του ο Μητροπολίτης Σκοπίων της επαρχίας Ποβαρντάρσκας (Κοιλάδας Βαρδαρίου) Αγαθάγγελος, καθώς ο ίδιος φέρεται να δήλωσε: 

«Είμαστε ειρηνικός και φτωχός λαός, αλλά δεν σκοπεύουμε να πουλήσουμε τη χώρα μας». Ο Μητροπολίτης  πιστεύει ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ανέντιμες προθέσεις στις διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα, όπως ακριβώς έκανε με τη Βουλγαρία και την προειδοποίησε ότι θα καταλήξει στον σκουπιδότοπο της ιστορίας, εάν αλλάξει το όνομα της χώρας.

«Καλούμε τον κόσμο να καταλάβει ότι χάνει το ιερότερο, το όνομά του και την εκκλησία του. Όταν χαθεί η ορθόδοξη εκκλησία μας ( το όνομά της ως ‘μακεδονικής’), δεν θα ξέρουμε πως θα αποκαλούμαστε, τι θα απογίνουν οι άνθρωποί μας. Τώρα έχουμε τους συντρόφους μας, τους ‘Μακεδόνες’ αδελφούς μας. Θα είμαστε σκληροί στη διαφύλαξη της ‘Μακεδονίας’», είπε ο Αγαθάγγελος. Καλούμε ολόκληρο το λαό της χώρας μας να διατηρήσει τη δύναμη του και να υπερασπισθεί το όνομά του, τη γλώσσα του, την εκκλησία του, τον πολιτισμό του, την ιστορία του. Μπορείτε να φαντασθείτε ότι οι Βούλγαροι τώρα μας ζητούν να αλλάξουμε την ιστορία μας; Σοβαρά πράγματα είναι; Είμαστε ‘Μακεδόνες’, αυτοί είναι Βούλγαροι. Έχουμε την ιστορία μας και τα παιδιά μας πρέπει να τη μάθουν», είπε ο επίσκοπος Αγαθάγγελος.

«Αναρωτιέμαι αν ξέρουν τι θα γίνει με τα παιδιά τους (των πολιτικών); Θα βγουν έξω στο δρόμο και θα πούνε στα άλλα παιδιά να μεταφέρουν στον πατέρα τους ότι πουλιέται το κράτος; Ζητώ, λοιπόν, από τους ανθρώπους να κρατήσουν γενναία αντίσταση», είπε ο Αγαθάγγελος.