Με την ευκαιρία του εορτασμού της ∆ιεθνούς Ημέρας Μουσείων (18.5.2018), θα διεξαχθεί στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης στην Κέρκυρα εκπαιδευτική δράση με τίτλο: 

“Όταν το νόμισμα συνάντησε το χαρτονόμισμα”.

Η μελέτη της εικονογραφίας των νομισμάτων, ήδη από την αρχαιότητα, αποτελεί μία σημαντική πηγή πληροφοριών, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την ιστορία της εκδότριας αρχής. Στην ιστορία του Νεωτέρου Ελληνικού Κράτους, τα χαρτονομίσματα ακολουθούν την ίδια αρχή. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, η εικονογραφία τους περιλαμβάνει την απεικόνιση ενός ή περισσοτέρων αρχαίων νομισμάτων, σε πρωταγωνιστική θέση.

Η εκπαιδευτική δράση “Όταν το νόμισμα συνάντησε το χαρτονόμισμα” έχει στόχο τη γνωριμία των παιδιών με το μέσο συναλλαγής από την αρχαιότητα έως σήμερα και την εξοικείωσή τους με το εικονογραφικό πρόγραμμα των νομισμάτων. Μέσα από διαλογική συζήτηση και ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά θα εξασκήσουν την παρατηρητικότητα τους, θα αναζητήσουν σημαντικά χαρτονομίσματα ανάμεσα στα εκθέματα του Μουσείου, θα ανακαλύψουν τα αρχαία νομίσματα που κρύβονται επάνω τους και θα γνωρίσουν θεούς, μύθους και ηγεμόνες της αρχαιότητας.

Η Εκπαιδευτική ∆ράση θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη,16 Μαΐου έως και την Κυριακή, 20 Μαΐου, 2018. 

Πρόγραμμα οργανωμένων επισκέψεων: Τετάρτη-Παρασκευή: για σχολεία, κατόπιν συνεννοήσεως. Σάββατο-Κυριακή: για το κοινό. Ώρες διεξαγωγής: 09.00, 10.30 και 12.00. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

Πληροφορίες: ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Υπεύθυνος κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνος (Ηρώων Κυπριακού Αγώνα) Τηλ.: 266 104 1552 / E-mail: [email protected]