Αρχική » Ψήφισμα του Συνδέσμου Μουσικοφίλων ’’Πέραν’’ για την εκδημία του Μητροπολίτη Πέργης Ευάγγελου

Ψήφισμα του Συνδέσμου Μουσικοφίλων ’’Πέραν’’ για την εκδημία του Μητροπολίτη Πέργης Ευάγγελου

από christina

Ψήφισμα εξέδωσε ο Σύλλογος Μουσικοφίλων ”Πέραν”, με αφορμή την εκδημία του ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, Μητροπολίτη Πέργης Ευάγγελου, καθώς ο αείμνηστος ιεράρχης υπήρξε και μουσικολογιώτατος. 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ 
ΨΗΦΙΣΜΑ

 ”Ἅμα τῷ ἀκούσματι τοῦ θλιβεροῦ ἀγγέλματος τῆς κοιμήσεως τοῦ πολιοῦ, μουσικοτραφοῦς καὶ ἀπὸ Μεγάλων Ἀρχιδιακόνων, μακαριστοῦ πλέον, Μητροπολίτου Πέργης, κυροῦ Εὐαγγέλου, Ἐπιτίμου Προέδρου τοῦ καθ΄ ἡμᾶς Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον αὐτοῦ συνῆλθεν ἐκτάκτως καὶ ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως ὅπως: 

1ον Παραστῇ σύσσωμον εἰς τὴν νεκρώσιμον ἀκολουθίαν, φέρον πένθος καὶ διαβιβάζον διὰ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Ἄρχοντος Β΄ Δομεστίχου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Γεωργίου Μπακοπούλου, τὰ εἰλικρινῆ συλλυπητήρια τοῦ ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Πόλεώς μας εἰς τοὺς τεθλιμένους συγγενεῖς τοῦ ἐκλιπόντος, 

2ον Ἀφιερώσῃ τὰς προγραμματιζομένας δι’ ἐφέτος ἐπετειακὰς ἐκδηλώσεις τῶν 70 χρόνων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου εἰς τὴν μνήμην τοῦ πολυσεβάστου νεκροῦ, 

3ον Τιμήσῃ τὸν ὑψηλὸν νεκρὸν διὰ τῆς καταθέσεως στεφάνου ἀνθέων, 

4ον Καταβάλῃ χρηματικὸν ποσὸν εἰς μνήμην τοῦ ἐκλιπόντος πολιοῦ Ἱεράρχου εἰς κοινωφελῆ ὀργανισμὸν τῆς Πόλεώς μας, καὶ

5ον Δημοσιεύσῃ τὸ παρὸν ψήφισμα εἰς τὸν ὁμόγλωσσον Τύπον.

Ἐν Πέρᾳ τῇ 22ᾳ Μαΐου 2018. 

Ἐκ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου”
 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ