Το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτεται, φωτίζει, ζωοποιεί, μάλλον είναι το ίδιο φως και ζωή.

Καθιστά τους ανθρώπους ναούς, τους θεοποιεί και τους τελειοποιεί.

Το έργο που δεν έχει λόγο, είναι καλύτερο από το λόγο χωρίς έργο. Χωρίς καλή ζωή, ποτέ κανένας δεν υψώθηκε.

Άγιος Γρηγόριος o Θεολόγος