Οταν αρχίζει κανείς να ζει κατά Χριστόν, τότε τον αποβάλλει η κοινωνία. Ομως τότε αποκτά άλλη κοινωνία, γιατί και εμείς οι Χριστιανοί έχουμε τη δική µας κοινωνία. Δεν χάνουμε τίποτε και σ’ αυτό τον κόσμο.

Γέρων Σωφρόνιος