Το μάθημα των Θρησκευτικών επαναφέρει στο προσκήνιο η Πανελλήνια Ενωση Θεολόγων (ΠΕΘ) με επιστολή της προς τον Αρχιεπίσκοπο, με αφορμή την έκδοση των νέων βιβλίων.

Στην επιστολή οι θεολόγοι αναφέρουν:

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακίνηση του θέματος για το μάθημα των Θρησκευτικών, με αντικείμενο την προκήρυξη έργου για συγγραφή διδακτικών βιβλίων, ετέθησαν εκ του Υπουργού Παιδείας τα ακόλουθα θέματα, για τα οποία η Πανελλήνια Ενωση Θεολόγων (ΠΕΘ) ζητά από Εσάς, τον προκαθήμενο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, διασαφηνίσεις:

Ο κ. Γαβρόγλου διατείνεται ότι για τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος των Θρησκευτικών που προτίθεται να εκδώσει, υπάρχει «συμφωνία» μεταξύ θεσμικής εκκλησιαστικής αρχής και Υπουργείου Παιδείας.

Καθώς όμως έχει προκύψει η ακύρωση των Προγραμμάτων και των «Βιβλίων-Φακέλων» για το μάθημα των Θρησκευτικών από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και εφόσον δεν έχει συμμορφωθεί το Υπουργείο προς τις αποφάσεις αυτές, η ΠΕΘ ευλόγως ερωτά:

-Πώς είναι δυνατόν ο Υπουργός Παιδείας να διατείνεται ότι υπάρχουν «εκκλησιαστικοπολιτικές συμφωνίες», όταν στη θεσμική εκκλησιαστική έκφραση δεν αποτυπώνονται τέτοια δεδομένα;

-Πότε και πώς έχουν λάβει χώρα αυτές οι προβαλλόμενες συμφωνίες;

-Πώς γίνεται, σε μια ευρωπαϊκή χώρα να εκδίδονται Προγράμματα και βιβλία για ένα τόσο σημαντικό σχολικό μάθημα και οι διδάσκοντες αυτού του μαθήματος να μην έχουν κληθεί, ως κλάδος, να διατυπώσουν τις παιδαγωγικές και θεολογικές τους θέσεις;

-Είναι δυνατόν να έχουν συγκληθεί τρεις Σύνοδοι (τον Ιανουάριο του 2016 η ΔΙΣ, τον Μάρτιο του 2016 η Σύνοδος της Ιεραρχίας και τον Ιούνιο του 2017 η Σύνοδος της Ιεραρχίας) και να έχουν πάρει άλλες αποφάσεις και τώρα ο Υπουργός Παιδείας να ισχυρίζεται ότι υπάρχει «συμφωνία» με την Εκκλησία για την έκδοση των πολυθρησκειακών Βιβλίων;

-Τι ακριβώς συμβαίνει με το τόσο σημαντικό θέμα της μετάλλαξης του ορθόδοξου σκοπού, περιεχομένου και προσανατολισμού του μαθήματος των Θρησκευτικών σε πολυθρησκειακό ή πολυθεϊστικό;

Είναι δεδομένο ότι η ΠΕΘ από το 2011, αλλά και οι ως άνω Ιερές Σύνοδοι της Εκκλησίας μας και Εσείς, Μακαριώτατε, προσωπικά, έχετε εκφραστεί σαφέστατα το 2016, σχετικά με την ακαταλληλότητα και τον μη ορθόδοξο χαρακτήρα των Νέων Πολυθρησκειακών Προγραμμάτων και «Βιβλιοφακέλων» που εκδόθηκαν. Δεδομένης μάλιστα της πραγματικότητας της ακυρώσεως, από το ΣτΕ, των Προγραμμάτων αυτών και των συναφών «Βιβλιοφακέλων», η ΠΕΘ Σας ερωτά:

-Ποια στάση αντιπροσωπεύει τη θεσμική εκκλησιαστική αρχή για το θέμα της μόρφωσης των μαθητών του ελληνικού σχολείου, σε σχέση τόσο με την ιστορία του μαθήματος των Θρησκευτικών όσο και με την παράδοση του τοπικού ορθόδοξου χριστιανικού πολιτισμικού τοπίου;

Σε όλα τα ανωτέρω ερωτήματα η ΠΕΘ αναμένει τις απαντήσεις και τελικά την παρέμβασή Σας, ώστε να επιτευχθεί λύση στο φλέγον ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών, προκειμένου να μην απαξιώνεται η ελληνορθόδοξη συνείδηση των χριστιανών μαθητών και μαθητριών του ελληνικού σχολείου.

Η δική μας η πρόταση είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας της χώρας μας, στην παρούσα συγκυρία, είναι υποχρεωμένο ως προς τη θρησκευτική αγωγή που παρέχει στους μαθητές του ελληνικού σχολείου, να συμμορφωθεί τόσο με το Συνταγματικό μας Χάρτη, που στηρίζει τη Δημοκρατία στον τόπο μας, όσο και με την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση για τη μόρφωση των μαθητών.

Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει το Υπουργείο να παραβαίνει το Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις και να προκαλεί τον Ελληνικό λαό με δηλώσεις για προκήρυξη έκδοσης παράνομων και αντορθόδοξων βιβλίων για το μάθημα των Θρησκευτικών, απαξιώνοντας τη συνεργασία με τους καθ’ ύλην εκκλησιαστικούς και επιστημονικούς φορείς της θεολογικής παδείας.

Η θέση της ΠΕΘ είναι ότι για τη θεραπεία των μη σύννομων ενεργειών του, το Υπουργείο όφειλε και οφείλει, μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ, ως διοικητική αρχή που είναι:

α) Να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ και να μην επιχειρεί να εμποτίζει τους μαθητές με τους ακατάλληλους και επικίνδυνους για την πνευματική τους προκοπή πολυθρησκειακούς «Βιβλιοφακέλους» του.

β) Να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του ΣτΕ, το Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις.

γ) Να επιστρέψει άμεσα στην προηγούμενη νόμιμη κατάσταση, όπως ορίζεται από το ΣτΕ, εκτυπώνοντας και διανέμοντας στους μαθητές τα προηγούμενα βιβλία του (2006), μέχρι να συγγραφούν άλλα, που να είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους, έχοντας ύλη που ορίζεται με τις δύο αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ οι οποίες δημοσιεύτηκαν την Ανοιξη του 2018.