Αρχική » Γιορτάστηκε η 10η επέτειος της ενθρονίσεως του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Γιορτάστηκε η 10η επέτειος της ενθρονίσεως του Πατριάρχη Ιεροσολύμων

από kivotos

Δέκα χρόνια συμπλήρωσε στο θρόνο του Πατριάρχη Ιεροσολύμων ο κ. Θεόφιλος και η επέτειος γιορτάστηκε την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Νεκταρίου.

Συγκεκριμένα τελέστηκε Δοξολογία στο Καθολικό του Ναού της Αναστάσεως με προεξάρχοντα τον Μακαριώτατο, παρουσία πολλών αρχιερέων και κληρικών, πιστών και του γενικού Προξένου της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη.

Στη συνέχεια στο Πατριαρχείο τον Μακαριώτατο προσφώνησε ο Γενικός Πρόξενος λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού, Σας εκφράζω, Μακαριώτατε, ως εκπρόσωπος της Ελλάδος, την εκτίμηση, την αναγνώριση και τον σεβασμό μας για το θρησκευτικό και εθνικό έργο που επιτελείτε και  Σας μεταφέρω τις θερμότερες ευχές μας για επιτυχή συνέχιση και εκπλήρωση της ιστορικής αποστολής, την οποία έχετε αναλάβει.

Κατά το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα, εδώ στους Θεοβάδιστους Τόπους, η βία ευρίσκεται σε έξαρση, ο φόβος και η ανασφάλεια κυριαρχούν, οι άνθρωποι θρηνούν, καθημερινά, αθώα θύματα και η ειρήνη  φαίνεται να παραμένει μακρινή.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τιμώντας τις ιερές παρακαταθήκες της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής του, διατηρεί και εδραιώνει τη θέση και την διεθνή ακτινοβολία του ως κορυφαίου θεσμού της Ορθοδοξίας,  παραμένοντας προσηλωμένο στο θρησκευτικό και πνευματικό του έργο καθώς και στη διαφύλαξη των πανίερων  προσκυνημάτων της Χριστιανοσύνης στους Αγίους Τόπους.  Παράλληλα, αναδεικνύεται σε πόλο μετριοπάθειας, διαλλακτικότητας και νηφαλιότητας, ο οποίος, παρά τις αντιξοότητες, διαδραματίζει έναν ρόλο καίριας σημασίας για την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, προάγοντας την συμφιλίωση, τη συναδέλφωση και την ειρηνική συνύπαρξη.

Για την Ελλάδα, η προάσπιση του θεσμού του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και των ιστορικών του δικαιωμάτων αποτελεί προτεραιότητα. Το ιερό Καθίδρυμα συμβολίζει τη διαχρονική παρουσία μας στους Αγίους Τόπους καθώς και τις παραδοσιακά φιλικές και εποικοδομητικές σχέσεις μας και τη συνεργασία μας με την περιοχή, δίνοντας υπόσταση στο πνεύμα των οικουμενικών αξιών του Ελληνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της διατήρησης της παρουσίας των Χριστιανών στα πατρογονικά τους εδάφη, της προάσπισης των δικαιωμάτων των θρησκευτικών κοινοτήτων και της προστασίας της χριστιανικής κληρονομιάς.

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, τιμώντας τις ιερές παρακαταθήκες της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής του, διατηρεί και εδραιώνει τη θέση και την διεθνή ακτινοβολία του ως κορυφαίου θεσμού της Ορθοδοξίας,

Μακαριώτατε,

Η προσωπική Σας συμβολή στην ευόδωση της αποστολής του Πατριαρχείου είναι καθοριστικής σημασίας. Με πολυσχιδείς δραστηριότητες αναλώνετε τις δυνάμεις Σας στην ανύψωση του κύρους του τόσον σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο όσον και διεθνώς. Παράλληλα, εργάζεσθε, άοκνα, για την προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνω, ενδεικτικά, ότι η συμμετοχή και η παρέμβασή Σας κατά την πρόσφατη Διεθνή Διάσκεψη των Αθηνών για τον θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό και την ειρηνική συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή ήταν ιδιαίτερης σημασίας.

Η Ελλάδα,  αναγνωρίζοντας την προσωπική προσφορά Σας και τιμώντας τους ακατάλυτους και ιστορικούς δεσμούς της με το Ιερό Καθίδρυμα, Σας παρέχει  την πλήρη υποστήριξη και την αμέριστη συμπαράστασή της και Σας περιβάλλει με την εμπιστοσύνη της».

 

Στη συνέχεια προσφώνησαν τον Μακαριώτατο αντιπρόσωποι των Πατριαρχείων της Ρωσίας και της Ρουμανίας, όπως και εκπρόσωποι του ποιμνίου. Στην αντιφώνηση του, ο Μακαριώτατος κ. Θεόφιλος, είπε – ανάμεσα σε άλλα- τα εξής:

«Ἡ ἑόρτιος αὕτη ἐπέτειος ἐνέχει ἰδιαιτέραν σημασίαν, διότι δέν ἀφορᾷ εἰς τό πρόσωπον τῆς Ἡμετέρας Μετριότητος μόνον, ἀλλά κυρίως εἰς τόν ἱερόν θεσμόν τοῦ Ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος, τοῦ διασφαλίζοντος ἀφ’ ἑνός μέν, τήν αὐθεντίαν τῆς διαδοχικῆς ἀποστολικότητος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ τήν ποιμαντικήν τοῦ Ἐπισκόπου εὐθύνην καί μέριμναν, τήν ἐργαζομένην διά τοῦ οἰκοδομήματος τῆς Ἐκκλησίας τήν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν τῶν μελῶν αὐτῆς, ὡς λέγει ὁ θεῖος Παῦλος: «ἐποικοδομηθέντες ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καί προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομή συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναόν ἅγιον ἐν Κυρίῳ· ἐν ᾧ καί ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι» (Ἐφεσ. 2, 20-22).

….Ὄντως οἱ ὡς ἄνω λόγοι ἀληθεύουν, διότι ἅπασα ἡ οἰκουμένη καί ἰδιαιτέρως ἡ περιοχή ἡμῶν, δηλονότι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, δοκιμάζεται σκληρῶς καί μάλιστα κατά τρόπον «ἀποκαλυπτικόν» ἤ μᾶλλον ἐσχατολογικόν. «Καί εἶδον τό θηρίον (τοῦ τρόμου) καί τούς βασιλεῖς τῆς γῆς καί τά στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τόν πόλεμον…» (Ἀποκ. 19, 19), γράφει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής.

Ἡ σημερινή σεπτή δεκάτη Πατριαρχική Ἐνθρονιστήριος Ἐπέτειος καλεῖ ἡμᾶς οὐχί εἰς καύχησιν τῶν πεπραγμένων ἡμῶν ἀλλά τήν καύχησιν ἐν Χριστῷ (Ρωμ. 15, 17). «Ἡ γάρ καύχησις ἡμῶν αὕτη ἐστί, τό μαρτύριον τῆς συνειδήσεως ἡμῶν» (Β΄ Κορ. 1, 12), «ὅτι οὐ παυόμεθα ἐργάζεσθαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν τό ἀγαθόν πρός πάντας, μάλιστα πρός τούς οἰκείους τῆς πίστεως»  (Γαλ. 6, 10), «ἵνα παντί τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστός καταγγέλλεται» (Φιλιπ. 1, 18).

Τῆς κλήσεως ταύτης, δηλονότι τῆς ἐκκλησιαστικῆς κυβερνήσεως ἐν ᾗ ἐκλήθημεν, ὁμολογουμένως ἔχομεν συγκυβερνήτας τούς ἁγίους καί σεβαστούς Ἡμῖν Ἁγιοταφίτας ἀδελφούς Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, διακόνους καί μοναχούς, μεθ’ ὧν, κατά τόν θεοφόρον Ἰγνάτιον, «ἐν ὁμονοίᾳ Θεοῦ σπουδάζομεν πάντα πράσσειν, Προκαθημένου τοῦ ἐπισκόπου εἰς τύπον Θεοῦ καί τῶν πρεσβυτέρων εἰς τύπον συνεδρίου τῶν ἀποστόλων καί τῶν διακόνων… πεπιστευμένων διακονίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅς πρό αἰώνων παρά Πατρί ἦν καί ἐν τέλει ἐφάνη» (ΒΕΠ, τόμ. Β΄, σελ. 269).

Παρακαλέσωμεν τόν Θεόν τῆς ὑπομονῆς καί τῆς παρακλήσεως, ὅπως «δῴῃ ἡμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατά Χριστόν Ἰησοῦν» (Ρωμ. 15, 5), ἵνα διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας καί τῶν ἱκεσιῶν τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός Νεκταρίου Πενταπόλεως, διακονῶμεν τά πανάγια σεβάσματα τῆς πίστεως ἡμῶν καί καθοδηγῶμεν τό χριστεπώνυμον εὐσεβές πλήρωμα ἡμῶν εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀληθείας.

Εἰς ὑγιείαν πάντων ὑμῶν!»

 Πηγή: http://www.jerusalem-patriarchate.info/

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ