Αρχική » Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Η Απόδοση της Εορτής του Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

από ikivotos

Τήν Τετάρτην, 30ήν Μαΐου / 12ην Ἰουνίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι ἡ συμπλήρωσις τῆς Πασχαλίου περιόδου τῶν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ ἐπανάληψις καί πάλιν τῆς Ἀναστασίμου Ἀκολουθίας ὡς τῆς ἡμέρας τοῦ Πάσχα ἐκτός τῶν Βιβλικῶν Ἀναγνωσμάτων.

Διά τήν χαρμόσυνον ἑορτήν ταύτην ἐψάλη ἡ Ἀναστάσιμος Ἀκολουθία, ἤτοι ὁ Ἀναστάσιμος Κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, εἰς τόν Πατριαρχικόν καί Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, παρουσίᾳ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.

Ἀκολούθως, κατά τό ἔθος τῆς Ἀδελφότητος ,ἡ Α.Θ.Μ. καί οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες  κατῆλθον διά τῶν βαθμίδων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί προσεκύνησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, διαρκούσης τῆς Ἀναστασίμου θείας Λειτουργίας εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου Ἀβήλων κ. Δωροθέου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί διακόνων, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων, καί συμμετεχόντων ἐντοπίων πιστῶν καί προσκυνητῶν.

Ἀκολούθως ἡ Ἀρχιερατική Συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἀπέδωσε τά σέβῃ αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ