Αρχική » O Οικ. Πατριάρχης προέστη του Μ. Εσπερινού της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι. Μονή Αγίων Αποστόλων Λιθαρίου

O Οικ. Πατριάρχης προέστη του Μ. Εσπερινού της εορτής των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι. Μονή Αγίων Αποστόλων Λιθαρίου

από ikivotos

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, στο πλαίσιο της επισκέψεώς του στην Ι. Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024, το απόγευμα, μετέβη στην πανηγυρίζουσα Ι. Μονή Αγίων Αποστόλων Λιθαρίου, όπου στον περίβολό της εγκαινίασε το προσφάτως ανεγερθέν Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στον τόπο που, κατά την παράδοση, ο Απόστολος των Εθνών κήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού στη Νικόπολη, και ακολούθως προέστη του Μ. Εσπερινού της εορτής. 

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης εξέφρασε για άλλη μία φορά την συγκίνησή του που επισκέπτεται ύστερα από 25 χρόνια και πάλι την Αποστολική Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, “προσφιλή Επαρχίαν του Οικουμενικού Θρόνου εκ των λεγομένων «Νέων Χωρών»”. Μεταξύ άλλων, σημείωσε:

“Ήλθομεν, αγαπητοί, κατά την εορτήν των «υπερλίαν Αποστόλων» (πρβλ. Κορ. Β΄, ια´, 6), των Πρωτοκορυφαίων Πέτρου και Παύλου, ο δεύτερος των οποίων είναι ο θεμελιωτής της Εκκλησίας της ιστορικής και αμφιθαλάσσου Νικοπόλεως και φωτιστής του αυτόχθονος λαού, συνεπώς και ο κατ᾽ εξοχήν προστάτης της ενταύθα ιεράς Αμπέλου του Χριστού. Επικαλούμεθα ευλαβώς την χάριν και ευλογίαν του και τας θεοπειθείς προς Κύριον πρεσβείας του υπέρ πάντων ημών. Ιδιαιτέρως ο τόπος ούτος του Λιθαρίου, πέραν της Ιεράς Μονής των Αγίων Αποστόλων, σεμνύνεται και αγιάζεται ήδη και με το νεοπαγές Προσκυνητάριον του Αποστόλου Παύλου, εις το σημείον όπου το πρώτον εκήρυξε, κατά την παράδοσιν, το Ευαγγέλιον του Χριστού ο μέγας Απόστολος των Εθνών. Πολύς παρά Κυρίου έστω ο μισθός και ο έπαινος των ανεγειράντων αυτό! Η ενταύθα σπορά του ευαγγελικού λόγου υπό του θείου Παύλου απεδείχθη ιδιαιτέρως καρποφόρος, καθόσον όχι μόνον ο λαός της Παλαιάς Ηπείρου έμεινε πιστός εις την Ορθόδοξον Χριστιανικήν πίστιν και Εκκλησίαν του επί δύο ήδη χιλιετίας, πολλάκις μάλιστα εν μέσω φοβερών ιστορικών αναταράξεων, αλλά εδώ επίσης έλαμψαν ως φωστήρες οι Άγιοι Πατέρες Ηλιόδωρος, Δονάτος, Αττικός, Αναστάσιος και Αλκίσων Ιερομάρτυς, Επίσκοποι Νικοπόλεως, τινών των οποίων λαμπραί βασιλικαί εκόσμουν την κατά Στράβωνα «ευδαιμονούσαν πόλιν» της Νικοπόλεως, τα σεβάσμια ερείπια των οποίων είχομεν την ευκαιρίαν να επισκεφθώμεν σήμερον το πρωί, καθώς βεβαίως και ο Όσιος Ονούφριος ο εν Κορωνησία και ο Νεομάρτυς Χρήστος ο εκ Πρεβέζης ο εν Κω μαρτυρήσας και ει τις έτερος! Μαζί των ουράνιος προστάτης σας ορθώς λογίζεται και ο Ιερομάρτυς Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλος, ο Ισαπόστολος, όχι μόνον διότι ήλθε και εκήρυξε τον Χριστόν και ενταύθα, υπό συνθήκας μάλιστα λίαν αντιξόους, αλλά και διότι ίδρυσε και εστήριξε το πρώτον Σχολείον διά τους Χριστιανόπαιδας της Πρεβέζης. Ας έχωμεν όλων τας ευχάς και τας προς Θεόν πρεσβείας!”

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος, αναφέρθηκε στους αγώνες και τις αγωνίες, αλλά στα παθήματα του Αποστόλου Παύλου, και επεσήμανε:

“Ανάμεσα εις τους ευεργετηθέντας από όλους αυτούς τους αγώνας, τους κόπους και τας πολλάς κακοπαθείας του Αποστόλου Παύλου είναι και ο λαός της ιστορικής αυτής εκκλησιαστικής επαρχίας της Νικοπόλεως διαχρονικώς, από των ημερών της ενταύθα σωματικής παρουσίας και αποστολικής εργασίας του Παύλου μέχρι και σήμερον! Είσθε και εσείς ηγαπημένα τεκνία του, διά τα οποία λέγει με πατρικήν τρυφερότητα: «τεκνία μου, ούς πάλιν ωδίνω, άχρις ου μορφωθή Χριστός εν υμίν!» (Γαλ. δ´, 19).

Αλλ᾽ ο θεόσοφος Απόστολος, «ου ο έπαινος εν τω Ευαγγελίω διά πασών των Εκκλησιών» (Πρβλ. Β΄ Κορ. η´, 18), μέσα από τας δεκατέσσαρας επιστολάς του φανερώνει πλήρη την περί Θεού, περί ανθρώπου, περί κόσμου και δημιουργίας και περί την ζωήν την ενταύθα και την αιώνιον αλήθειαν! Φωτίζει την οδόν των πιστευόντων, στηρίζει την πίστιν, στερεώνει την ελπίδα και οδηγεί εις την αγάπην. Την διπλήν αγάπην: Την προς τον πρωτίστως αγαπήσαντα ημάς Θεόν, και την προς τον πλησίον! Και παραλλήλως μας δίδει χείρα βοηθείας και αριάδνειον μίτον ενθέου σοφίας, διά να εξέλθωμεν σώοι από τον λαβύρινθον των πολλαπλών παγίδων και πολυπλόκων μηχανευμάτων του ανθρωποκτόνου διαβόλου! Δίδει λύσεις εις προβλήματα διαχρονικά, προβλήματα παλαιά, αλλά και σύγχρονα! Είθε, διά πρεσβειων του θειοτάτου Αποστόλου, ο Θεός να δώση αισίαν έκβασιν και εις τους μεγάλους συγχρόνους πειρασμούς!”

Προηγουμένως, τον Παναγιώτατο προσφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. 

Το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Παναγιώτατος, επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικοπόλεως και ακολούθως ξεναγήθηκε στην αρχαία Νικόπολη και συγκεκριμένα στις τοποθεσίες όπου η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως τα ερείπια των επιβλητικών παλαιοχριστιανικών Βασιλικών. Στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Α’ Δομετίου, τον Παναγιώτατο ενημέρωσε η Αρχαιολόγος και  συμπατριώτισσά του, από την Ίμβρο, Ελλογιμ. Δρ. Ευγενία Χαλκιά, Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων, η οποία έχει πραγματοποιήσει ανασκαφές στο σημείο και γενικότερα στη Νικόπολη. Κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στον αρχαιολογικό χώρο, ο Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με νεαρούς φοιτητές αρχαιολογίας από τις ΗΠΑ που εργάζονται στις ανασκαφές, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Αμέσως μετά, ο Παναγιώτατος, με την τιμία Συνοδεία του, μετέβη στην Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού Ηλιοβουνίων (Φλάμπουρα), όπου τον υποδέχθηκαν με θερμές εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής ο Ηγούμενος Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Εφραίμ και η περί αυτόν Αδελφότητα, μαζί με μοναχές από γειτονική γυναικεία Μονή, παρουσία πλήθους πιστών. 

Το μεσημέρι, επισκέφθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης, το οποίο στεγάζεται στο Ναυτικό Μουσείο, όπου οι υπεύθυνοί του τον ενημέρωσαν για το προστατευόμενο οικοσύστημα του Αμβρακικού κόλπου, τη θαλάσσια ζωή, αλλά και τη χλωρίδα και πανίδα των παράκτιων περιοχών του. 

Μετά το παρατεθέν αποχαιρετιστήριο δείπνο, ο Πατριάρχης και η συνοδεία του ανεχώρησαν για την Ι. Μητρόπολη Άρτης, μαζί με τον οικείο Ποιμενάρχη Σεβ. κ. Καλλίνικο.

________

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ