Αρχική » Η Κυριακή των Αγίων Πάντων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Βίντεο)

Η Κυριακή των Αγίων Πάντων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Βίντεο)

από ikivotos

Ἡ Κυριακή, 17η/30ή Ἰουνίου 2024, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων, συμφώνως προς τό βιβλίον τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τό ἐπ’ ὀνόματι τῶν Ἁγίων Πάντων παρεκκλήσιον, τό κείμενον ἐντός  τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Σεϊδανάγιας, συνεχόμενον τοῦ Κεντρικοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ναοῦ.

Ἑωρτάσθη δέ ἡ ἑορτή αὕτη πρός μνήμην τῶν ἀπ’ αἰῶνος εὐαρεστησάντων τόν Θεόν διά τῆς βιοτῆς αὐτῶν ἁγίων μορφῶν, ἤτοι Πατριαρχῶν, Προπατόρων, Δικαίων, Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τῶν Ἀποστόλων τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὁμολογητῶν, μαρτύρων καί πάντων τῶν ἁγίων τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὁ καρπός τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τῆς Πεντηκοστῆς. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην κλείνει ὁ κύκλος τοῦ Πεντηκοσταρίου καί ἀπό τῆς αὔριον ἄρχεται ἡ νηστεία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὡς προετοιμασία διά τήν μεγάλην ἑορτήν αὐτῶν.

Πρός τιμήν τῶν Ἁγίων Πάντων, τῶν ἑορταζομένων καθ’ ἑκάστην ἡμέραν, ἑωρτάσθη ἀπό κοινοῦ ἡ μνήμη αὐτῶν εἰς τό ὡς ἄνω παρεκκλήσιον δι’ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας ἱερουργοῦντος τοῦ Τυπικάρη τοῦ Πατριαρχικοῦ καί Μοναστηριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀλεξίου καί διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν λειτουργοῦντος τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π.  Ἱερωνύμου, τοῦ ἐφημερίου τοῦ Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου π. Χαραλάμπους / Φάραχ Μπαντούρ καί τοῦ Ρωσσοφώνου Ὀρθοδόξου π. Νικολάου Κουλίνσκη, ψαλλουσῶν τῶν μοναζουσῶν τῆς Μονῆς ἑλληνιστί  καί τῆς χορῳδίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀραβιστί ὑπό τόν χορῳδιάρχην κ. Ριμόν Κάμαρ, τῇ συμμετοχῇ μοναχῶν, μοναζουσῶν, ἐντοπίων πιστῶν καί προσκυνητῶν, τῇ τιμητικῇ παρουσίᾳ τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας εἰς Τέλ Ἀβίβ.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίζουσα τόν Ἱερόν Ναόν καί τήν Ἱεράν Μονήν καί ἐπισταμένη ἅμα καί τοῦ ἀρτοποιείου ὁσιωτάτη ἡγουμένη Σεραφείμα ἐδεξιώθη τούς Πατέρας καί ὅλον τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ