Ταπείνωσιν να έχεις. Oταν βρέχει, το νερό δεν σταµατά εις τις κορφές ή στα βουνά, αλλά κάτω εις την πεδιάδα. Οι ταπεινοί άνθρωποι έχουν χάριν, καρποφορίαν και ευλογίαν. (Γέρων Ιερώνυµος της Αίγινας)

Αποκτά η ψυχή ταπείνωση, όταν νοιάζεται µόνον για τα δικά της σφάλµατα.Παρατηρήστε εκείνον που αγαπάει το θέληµά του: ∆εν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή του και δεν ευχαριστιέται µε τίποτα. Γι’ αυτόν όλα γίνονται όπως δεν θα έπρεπε. Oποιος όµως δόθηκε ολοκληρωτικά στο Θέληµα του Θεού, έχει την καθαρή προσευχή και η ψυχή του αγαπάει τον Κύριο. (Aγιος Σιλουανός)

Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου (Παροιµίες Σολοµώντος, 9,10)

Απόκτησε την εσωτερική ειρήνη και χιλιάδες θα βρουν κοντά σου τη σωτηρία. (Aγιος Σεραφείµ του Σάρωφ)

Χαρακτηριστικό του καλού είναι η ωφελιµότητα. (Aγιος Γρηγόριος Νύσσης)

Oπως ο σωµατοφύλακας του βασιλιά στέκεται στο πλάι του πάντοτε έτοιµος, το ίδιο και η ψυχή πρέπει να είναι σε εγρήγορση απέναντι στο δαίµονα της σαρκικής αµαρτίας. (Αββάς Ποιµήν)

Οι άνθρωποι έχουν γίνει, για να ζει ο ένας χάρη του άλλου. (Μέγας Βασίλειος)

Οταν η προσευχή -συµβαίνει µερικές φορές- γίνεται χωρίς προσοχή και µηχανικά, µην απογοητεύεσθε. Την ώρα της προσευχής, µε 
το όνοµα του Κυρίου Ιησού Χριστού αγιάζεται ακόµη και το στόµα µας. (Στάρετς Βαρσανούφιος)

Εάν έχεις φόβο Κυρίου, έµαθες Θεολογίαν. Εάν δεν έχεις φόβον Κυρίου, τέχνην έµαθες διά να ζήσεις. (Γέρων Ιερώνυµος της Αίγινας)

Φροντίζετε την ψυχήν σας µόνον· αυτήν µεριµνάτε να σώσετε οπού είναι τίµια, αθάνατος. (Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής)

Αληθινοί θεολόγοι στην Εκκλησία είναι εκείνοι που µισούν τον εαυτό τους (τα πάθη τους). Αν δεν µισήσει κανείς τον εαυτό του 
έως θανάτου, δεν µπορεί να είναι µαθητής του Χριστού και διδάσκαλος του λαού. (Γέρων Σωφρόνιος του Εσσεξ)

Οι λογισµοί που σου φέρνουν αµηχανία και ταραχή προέρχονται από τον διάβολο. Οι κατά Θεόν λογισµοί εµπνέουν σιγουριά και ειρήνη. Πάλεψε και θα τ’ αποκτήσεις. (Οσιος Μάρκος)

Τη σιωπή να την αγαπάς περισσότερο από τον λόγο. Γιατί η σιωπή φέρνει θησαυρό, ενώ η οµιλία τον σκορπίζει. (Αββάς Ησαΐας)