Η απιστία προέρχεται από την υπερηφάνεια. Ο υπερήφανος ισχυρίζεται πως θα γνωρίσει τα πάντα µε το νου και την επιστήµη, αλλά η γνώση του Θεού παραµένει ανέφικτη γι’ αυτόν, γιατί ο Θεός γνωρίζεται µόνο µε την αποκάλυψη του Αγίου Πνεύµατος.

Αγιος Σιλουανός