Αρχική » Καλύμνου Παΐσιος: Ο αγώνας για την Πίστη είναι αγώνας για τη σωτηρία του ανθρώπου

Καλύμνου Παΐσιος: Ο αγώνας για την Πίστη είναι αγώνας για τη σωτηρία του ανθρώπου

από ikivotos

Η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει σήμερα την μνήμη των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου εν Χαλκηδόνα, όπου και ανακήρυξε τον τρόπο που οι δύο φύσεις ενώθηκαν στο Πρόσωπο του Θεού Λόγου δίχως να υποστούν καμία αλλοίωση. Έτσι ο Χριστός μας είναι τέλειος Θεός και τέλειος Άνθρωπος γεγονός που καθιστά τον άνθρωπο πνευματοφόρο και θεοφόρο, και την σωτηρία του οντολογική πραγματικότητα.

Αυτή την αλήθεια βίωναν και ζούσαν οι Πατέρες μας γι’ αυτό όταν χρειάστηκε να την υπερασπιστούν έγιναν φωστήρες της Ορθοδόξου Πίστεως για την Εκκλησία. Φωτίζουν τον δρόμο της ζωής μας και μάς οδηγούν προς την αληθινή πίστη. Και η αληθινή πίστη για εμάς έχει Πρόσωπο, είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Οποίος σαρκώθηκε και πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση δίχως την αμαρτία, και ενώθηκε στο Πρόσωπό Του με την Θεία φύση ατρέπτως, αναλλοιώτως, αδιαιρέτως και ασυγχύτως. Αυτή την Αλήθεια διακήρυξαν και οι Άγιοι Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, την άρρητη και ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων του Χριστού, γενόμενοι οδηγοί προς την αληθινοί πίστη για όλους τους Χριστιανούς.

Σε κάθε αλλοίωση της Αλήθειας, του Προσώπου του Χριστού, βλέπουμε ότι δεν είναι ο Θεός που πλήττεται αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος, καθώς η πνευματική του πορεία καθίσταται προβληματική και η πραγμάτωση της σωτηρίας του ανέφικτη. Δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χαρακτηρισμός της αίρεσης από τους Πατέρες ως μισανθρωπία καθώς γνωρίζουν πολύ καλά πως αυτή οδηγεί τον άνθρωπο στην απώλεια και όχι στον Σωτήρα Χριστό. Ο αγώνας της περιφρούρησης της πίστεως δια των δογμάτων που ανακήρυξαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι στην πραγματικότητα ήταν ο αγώνας της περιφρούρησης της σωτηρίας του ανθρώπου!

Αγαπητοί μου,

Οι Άγιοι Πατέρες ενσάρκωσαν με τα έργα, τα λόγια και τη θεόπνευστη γραφίδα τους τα λόγια του Κυρίου και ζώντας την εν Χριστώ Ζωή έγιναν κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Το φως της διδασκαλίας και της ζωής τους έγιναν φως για τον κόσμο. Φώτισαν τα σκοτάδια της πλάνης και της αιρέσεως και έγιναν απλανείς  καθοδηγητές της όντως ζωής που φωτίζει και αγιάζει κάθε άνθρωπο. Με τα έργα τους δόξασαν τον Θεό Πατέρα και Εκείνος κατά τον αψευδή Λόγο Του τούς αντιδεδόξασαι στον ουρανό αλλά και επί γης. Στην ίδια πορεία καλεί και όλους εμάς. Με τα έργα, τα λόγια και εν γένει τη ζωή μας καλούμαστε να γίνουμε φως σ’ έναν κόσμο όπου το σκοτάδι της αμαρτίας καλύπτει ολοένα και περισσότερο τις καρδιές των ανθρώπων.

Ας δοξάζουμε και εμείς επί γης τον Θεό Πατέρα τηρώντας τις θείες εντολές και πράττοντας το άγιο θέλημά Του κι Εκείνος ως φιλόστοργος Πατέρας θα μάς καλέσει ως «Μεγάλους» στην Ουράνιο Βασιλεία Του. ΑΜΗΝ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ