Αρχική » Σέρρες: 900.000 ευρώ προσέφερε η Μητρόπολη σε φιλανθρωπικές δράσεις σε ένα χρόνο

Σέρρες: 900.000 ευρώ προσέφερε η Μητρόπολη σε φιλανθρωπικές δράσεις σε ένα χρόνο

από kivotos

Με εγκύκλιο του, ο Μητροπολίτης Σρρών και Νγρίτας κ. Θεολόγος έκανε ένα απολογισμό του φιλανθρωπικού έργου της Μητροπόλεως για την τελευταία χρονιά (συγκεκριμένα για το δωδεκάμηνο 1/11/2014-31/10/2015), όπου προσφέρθηκαν για φιλανθρωπικές δράσεις συνολικά 895.088 ευρώ.

Αναλυτικά οι δράσεις ήταν οι εξής:

α) γιά τακτικά μηνιαῖα βοηθήματα, (94.575 εὐρώ) 

β) γιά ἔκτακτα μηνιαῖα βοηθήματα, (74.487 εὐρώ) 

γ) γιά τό Κοινωνικό Φαρμακεῖο, νοσήλεια καί ἀγορά φαρμάκων ἀσθενῶν, (111.917 εὐρώ)

δ) γιά βοηθήματα Χριστουγέννων 2014 καί τοῦ Πάσχα 2015, (22.666 εὐρώ)

ε) γιά ἑτοιμασία καθημερινοῦ συσσιτίου 300 καί πλέον μερίδων ζεστοῦ φαγητοῦ, (102.253 εὐρώ)

στ) γιά ἐξόφληση λογαριασμῶν Δ.Ε.Η. καί Ο.Τ.Ε., (27.358 εὐρώ)

ζ) γιά θέρμανση, (10.204 εὐρώ)

η) γιά μαθητικά καί φοιτητικά δίδακτρα, ὑποτροφίες καί ἐνοίκια, (24.747 εὐρώ)

θ) γιά ἀποφυλακίσεις κρατουμένων, (8.461 εὐρώ)

ι) γιά ἐξωτερική ἱεραποστολή, (24.783 εὐρώ)

ια) γιά ἐνίσχυση διαφόρων κοινωνικῶν καί πολιτιστικῶν συλλόγων, (13.167 εὐρώ)

ιβ) γιά τό Κοινωνικό Παντοπωλεῖο, (246.722 εὐρώ)

ιγ) γιά τόν Ξενώνα φιλοξενίας «Στοργή», (23.895 εὐρώ)

ιδ) γιά τίς κατασκηνώσεις, (32.500 εὐρώ)

ιε) γιά ἐνδύματα ἀπό τό κατάστημα «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων» (77.353 εὐρώ).

Σημειώνεται ότι οι σχεδόν 900.000 ευρώ που προσφέρθηκαν ήταν το μεγαλύτερο ποσό που έχει δωθεί από την Μητρόπολη γαι αντίστοιχες δράσεις, αλλά για να συνεχισθεί αυτό το έργο είναι σημαντική η προσφορά των πολιτών. Έτσι η Μητρόπολη οργανώνει Έρανο Αγάπης, στο διάστημα 12-14 Δεκεμβρίου. Όπως αναφέρει ο κ. Θεολόγος: “Δέν ἁγνοοῦμε ὅτι ἡ οἰκονομική δυσπραγία, ἡ ἀνεργία πού καλπάζει, ἡ δραστική μείωση μισθῶν καί συντάξεων, ἡ βαθειά ὕφεση στήν ἀγορά καί τόν ἀγροτικό τομέα, ἔχουν δημιουργήσει πληθώρα οἰκονομικῶν προβλημάτων καί κυρίως αἰσθήματα ἀνασφάλειας καί φόβου γιά τό αὔριο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Συγχρόνως ὅμως ἔχουν αὐξηθεῖ δραματικά καί οἱ ἀνάγκες καί οἱ ἐκκλήσεις συνανθρώπων μας γιά βοήθεια. Οἱ δυσμενεῖς ἐξωτερικές συνθῆκες δέν πρέπει νά μᾶς ἀποτρέψουν ἀπό τό ἱερό καθῆκον τῆς ἀγάπης. Ἄς προσφέρουμε ὅλοι μέ ἀρχοντική ἀγάπη καί ἱλαρότητα στόν ἐφετινό ΕΡΑΝΟ ΑΓΑΠΗΣ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας μέ σκοπό τήν στήριξη τῶν ἀναξιοπαθούντων ἀδελφῶν μας, ὥστε νά μήν χαθεῖ ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀνθρωπιά ἀπό τόν λαό μας. Τό λίγο τῶν πολλῶν γίνεται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία πολύ μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ μικρές φλέβες νεροῦ δημιουργοῦν τά μεγάλα ποτάμια, ὃπως καί οἱ ἀσήμαντες σταγόνες τούς ὁρμητικούς καταρράκτες. Κατά παρόμοιο τρόπο οἱ προσφορές τῶν χριστιανῶν μας στόν Ἔρανο Ἀγάπης δημιουργοῦν τόν εὐεργετικό καταρράκτη τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος ἀνακουφίζει, βοηθᾶ καί παρηγορεῖ ὃσους καταφεύγουν στήν ἁγία Ἐκκλησία μας. Ἡ χριστιανική ἀγάπη καί ἡ ἀλληλεγγύη εἶναι ἡ μόνη λύση στήν κρίση τῶν ἡμερῶν. Εὔχομαι μέσα ἀπό τήν καρδιά μου καί μέ πολλήν ἀγάπη ὁ Κύριός μας νά εὐλογῇ καί νά χαριτώνῃ τήν ζωή σας”.

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ