Η εμπάθεια μας χωρίζει από τον Θεό. Ο χωρισμός αυτός δεν συνεπάγεται παρά την τελειωτική καταστροφή μας.

Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος