Αρχική » Νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας

Νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων εξελέγη ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας

από christina

Ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας εξελέγη νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

Για την κατάρτιση του τριπροσώπου έλαβαν:

Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κάρμας 74 ψήφους

Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Γκούρβελος 7 ψήφους

Αρχιμανδρίτης Καλλίνικος Πούλης 14 ψήφους

Λευκά 2

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης 

Ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος (κατά κόσμον Νικόλαος) Κάρμας του Δημητρίου και τη Βασιλικής γεννήθηκε στις 19-5-1966 στο Αίγιο.

Σπούδασε στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και ομιλεί αγγλικά και σερβικά.

Εκάρη μοναχός στις 12 Αὐ­γού­στου 1989 εἰς τήν Ἱ­ε­ράν Μο­νήν Παμ­με­γί­στων Τα­ξι­αρ­χῶν Αἰ­γίου.

Η εις Δι­ά­κο­νον χειροτονία του ετελέσθη στις: 22 Ἰ­ου­λίου 2002 ὑπό τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λείας κ. Ἀμ­βρο­σίου εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Μη­τρο­πο­λι­τι­κόν Ναόν Κοι­μή­σεως τῆς Θε­ο­τό­κου Αἰ­γίου.

Η εις Πρε­σβύ­τε­ρον χειροτονία του ετελέσθη στις 19 Φε­βρου­α­ρίου 2005 ὑπό τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Κα­λα­βρύ­των καί Αἰ­γι­α­λείας κ. Ἀμ­βρο­σίου εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Ναόν Ἁ­γίου Ἰ­ω­άν­νου Καλ­λι­θέας Αἰ­γίου.

Ήταν Γραμ­μα­τεύς τῆς Εἰ­δι­κῆς Συ­νο­δι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς ἐπί τῶν Εὐ­ρω­πα­ϊ­κῶν Θε­μά­των, ἀπό  2001 ἕως 2010, Β΄ Γραμ­μα­τεύς – Πρα­κτι­κο­γρά­φος Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου Ἐκ­κλη­σίας Ἑλ­λά­δος, ἀπό 17-3-2016  ἕως 13-3-2019 και Α΄ Γραμ­μα­τεύς – Πρα­κτι­κο­γρά­φος Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου Ἐκ­κλη­σίας Ἑλ­λά­δος, ἀπό 13-3-2019 ἕως σή­μερα.

Ήταν ε­θε­λον­τής Πα­ρα­γω­γός εἰς τόν Ρα­δι­ο­φω­νι­κόν Στα­θμόν τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος ἀπό Σεπτεμβρίου 2003 ἕως Ὀκτωβρίου 2007.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ