Η νηστεία της Σαρακοστής - Νηστεία του Πάσχα: Αυτή η νηστεία ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Σε όλη τη διάρκεια της νηστείας απέχουμε από το κρέας και τα παράγωγα αυτού.

Ψάρι μπορούμε να φάμε μόνο στις 25 Μαρτίου και την Κυριακή των Βαΐων.

Η νηστεία του Πάσχα είναι η μεγαλύτερη της Εκκλησίας, αλλά και η παλαιότερη, καθώς είχε καθιερωθεί ήδη από τον 4ο αιώνα, και στη Δύση αλλά και στην Ανατολή, όπως αναφέρεται στον 5ο Κανόνα της Α’ Οικουμενικής Συνόδου.

Πολλοί την ονομάζουν και αρχαία νηστεία, καθώς υπήρχε ήδη από τους αποστολικούς χρόνους. Το θέμα είναι ότι επικρατούσε σύγχυση σχετικά με το πόσες ημέρες θα διαρκεί, πότε θα ξεκινά και πότε θα τελειώνει. Έτσι, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Οικουμενικής Συνόδου, οι περισσότεροι πιστοί νήστευαν όποτε ήθελαν και για πολύ λιγότερες ημέρες.

Είναι γνωστή, κυρίως, με το όνομα «Τεσσαρακοστή ή Μεγάλη Σαρακοστή». Στην αρχή η νηστεία αυτή διαρκούσε 6 εβδομάδες (40 ημέρες), για αυτό και καθιερώθηκε με τη συγκεκριμένη ονομασία. Αργότερα προστέθηκε στη νηστεία και η Εβδομάδα των Παθών (Μεγάλη Εβδομάδα) και έτσι αυξήθηκε η διάρκειά της κατά 10 ημέρες.

Η συγκεκριμένη νηστεία καθιερώθηκε με σκοπό τη μίμηση της νηστείας του Χριστού στην έρημο, η οποία διήρκεσε 40 ημέρες.