Συνεχίζει τις προσφορές προς το "Σκυλίτσειο" νοσοκομείο ο μητροπολίτης Χίου κ.Μάρκος.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Νοσοκομείου  ο Μητροπολίτης Χίου κ. Μάρκος ως Πρόεδρος του «Αντιφυματικού Αγώνα», εισακούωντας σχετικό αίτημα ενίσχυσε σήμερα το Νοσοκομείο με δωρεά ποσού 6.000,00 €, πλέον προγενέστερης δωρεάς ποσού 20.000,00 € για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγκατάστασης των οικίσκων δειγματοληψίας και νοσηλείας SARS.